Skip to main content

Aller – 2006

Bueklubbens start i 2006

Bueklubbens historie

Klubben`s tidligere formand Jack Holtegaard startede i Aller – 2006 , hvor man havde klublokaler oven på et halmloft. Klubben i Aller blev opløst og ny klub startede i det små – på favstrupvej – hvor venlig landmand gav klubben lov til at skyde i gl. hestestald og man fik råderet over ca. 1 ha jord. Her startede der så den klub vi kender i dag. Med mange frivillige timer blev hestebokse fjernet fra stalden , vame kanon instaleret og rigtig mange timer gik med at få “Stalden ” lavet om. Udendørs fik vi fræset og flyttet en del jord og ny græsplæne blev etableret. Nye skydemåtter skulle der til og fonde blev søgt. Heldigvis fik vi af Nordea Fonden 12000,- kr som var en uvurderlig hjælp til vor bestræben på at kunne få skydemåtter udendørs. Stalden tog form og udendørs areal blev bedre og bedre. I starten af 2016 flyttede vi til helt nye lokaler i idrætscenteret Cuben – hvor vi har fået meget mere tidsvarende lokaler og til foråret skal vi igang med at etablere udendørs faciliteterne – fitabane og 3 d bane..